-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zakres działania 

Organy Gminy / Wójt Gminy 
data publikacji: 02-03-2005 | 17:55
data ostatniej modyfikacji: 02-03-2005 | 17:55
wytworzył: Wójt Gminy Radymno
wprowadził: Stanisław Kopacz
udostępnił: Stanisław Kopacz

Zakres zadań Wójta określa szczegółowo § 13 Regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy Radymno.

 

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy, w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
 3. Wykonywanie budżetu Gminy oraz określanie sposobów wykonywania innych uchwał Rady Gminy.
 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Powierzanie prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
 7. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 8. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.
 9. Wykonywanie funkcji Wójta Gminy oraz organizowanie pracy Urzędu.
 10. Podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
 11. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 12. Wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego.
 13. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.
 14. Organizowanie akcji ratowniczych w wypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.
 15. Opracowywanie planów operacyjnych ochrony przez powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 16. Tworzenie gminnego zespołu reagowania kryzysowego.
 17. Wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych dla Wójta Gminy przez przepisy prawa.
Liczba odwiedzin: 305580
Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno
Realizacja: Ideo