-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 

Organy Gminy / Wójt Gminy / Zarządzenia Wójta Gminy 
data publikacji: 17-01-2018 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 30-07-2019 | 15:12
wytworzył: Bogdan Szylar - Wójt Gminy Radymno
wprowadził: Kinga Szczurko
udostępnił: Kinga Szczurko
Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.168.2018.Z z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Radymno.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.167.2018.Z z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.166.2018.Z z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny złożonych ofert związanych z realizacją zadania pod nazwą "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Radymno do Szkół i Ośrodków w miejscowości Jarosław celem realizacji obowiązku szkolnego [...]".   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.165.2018.Z z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radymno w roku szkolnym 2018/2019 r.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.164.2018.Z z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 21 grudnia 2018r.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.163.2018.Z z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.162.2018.Z z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.161.2018.Z z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.160.2018.Z z dnia 03 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Radymno do Szkół i Ośrodków w m. Jarosław celem realizacji obowiązku szkolnego wraz z zapewnianiem opieki po zakończonych zajęciach w 2019r."    więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.159.2018.Z z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.158.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Świętem zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.157.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sośnicy zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.156.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Skołoszowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.155.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Ostrowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.154.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Nienowicach im. hr. Aleksandra Fredry zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.153.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łazach im. Straży Granicznej zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.152.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Duńkowicach im. Wojsk Ochrony Pogranicza zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.151.2018.Z z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chotyńcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.150.2018.Z z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki [...].   więcej »»»

Zarządzenie Wójta Gminy Radymno nr OR.0050.149.2018.Z z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowania ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  
Liczba odwiedzin: 305574
Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno
Realizacja: Ideo