-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ochrona środowiska 

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Radymno.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radymno na lata 2005-2008.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radymno

Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rejestr działalności regulowanej.

- Wykaz przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej.

Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Wymagania

- Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Liczba odwiedzin: 305393
Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno
Realizacja: Ideo