-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Druki do pobrania 

data publikacji: 16-10-2008 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 22-07-2019 | 11:01
Formularz wniosku: zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.   więcej »»»

Formularz wniosku: zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.   więcej »»»

Formularz wniosku: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.   więcej »»»

Formularz wniosku: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.   więcej »»»

Formularz wniosku: zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego.   więcej »»»

Formularz wniosku: zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego.   więcej »»»

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.   więcej »»»

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym.   więcej »»»

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - dotyczy osób fizycznych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - dotyczy osób fizycznych   więcej »»»

ANKIETA - deklaracja dotycząca udziału w nieodpłatnym unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radymno w 2017 r.

   więcej »»»

ANKIETA - deklaracja dotycząca udziału w unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radymno w 2015 r.

ANKIETA - deklaracja dotycząca udziału w unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radymno w 2015 r.   więcej »»»

ANKIETA - deklaracja dotycząca udziału w unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radymno w 2016 r.

ANKIETA - deklaracja dotycząca udziału w unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radymno w 2016 r.   więcej »»»

ANKIETA - deklaracja dotycząca udziału w unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radymnow 2014 r.

ANKIETA - deklaracja dotycząca udziału w unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radymnow 2014 r.   więcej »»»

Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1, DT-1/A   więcej »»»

Formularz - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)    więcej »»»

Formularz - zgłoszenie oczyszczalni przydomowej

Formularz - zgłoszenie oczyszczalni przydomowej   więcej »»»

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem.   więcej »»»

Formularz oświadczenia majątkowego radnego

   więcej »»»

Formularz wniosku - upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 -druki

Formularz wniosku   więcej »»»

Formularz wniosku - upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 -druki

Formularz wniosku   więcej »»»

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 305406
Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno
Realizacja: Ideo